ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Catia V5 CAD/CAM Designing"
รหัส IT604:   ออกแบบงาน 3 มิติแบบมืออาชีพด้วย Catia V5

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Catia V5 สำหรับการออกแบบชิ้นงานวิศวกรรม CAD/CAM รูปแบบ 3D ต่างๆ เช่น งานด้านการออกแบบแม่พิมพ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ งานด้านขบวนการผลิตวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมสร้างชิ้นงานสำเร็จเพื่อใช้ในการสั่งผลิตได้ทันที

 

หลักสูตรสอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างชิ้นงาน พร้อมโจทย์ชิ้นงานตัวอย่างฝึกทำมากกว่า 10 รูปแบบ หรือผู้เรียนอาจเตรียมแบบแปลนของชิ้นงานมาเอง เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการเรียนได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีหลังผ่านการอบรมแล้ว

 

ราคา 8,900 บาท อบรม 24 ชั่วโมง (ทั้งหมด 4 วัน)
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนแบบ 3 มิติใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความรู้-ความเข้าใจหลักการออกแบบชิ้นงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน
 • สร้างงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนต่างๆแบบ 3 มิติด้วย Catia V5 ได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ทบทวนความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม และงาน 3 มิติ
 • คำศัพท์ที่ต้องทราบ, แนวคิดและหลักการออกแบบชิ้นงาน
 • รู้จักโปรแกรม Catia V5, ส่วนประกอบของโปรแกรม
 • หลักการออกแบบเบื้องต้น และหลักการขึ้นรูปชิ้นงาน
 • เทคนิคการใช้เม้าส์และคีย์บอร์ดสั่งงาน
 • Manual Sketch Edit
 • Profile Sketch
 • Offset Sketch
 • Trim Extend Sketch
 • Scale Sketch
 • Split Sketch Entities
 • Translate Sketch
 • Mirror Sketch
 • Corner Sketch
 • Chamfer Sketch
 • Construction Geometry

 • ส่วนที่ 2
 • Basic Multi Section Solid
 • Multiple Multi Section Solid
 • Advanced Multi Section Solid
 • Basic Removed Multi Solid
 • Multiple Removed Multi Section Solid
 • Advanced Removed Multi Section Solid
 • Edge Fillet
 • Shell
 • Chamfer
 • Draft Angle
 • Mirror Body
 • Circular Pattern
 • Rectangular Pattern

 • ส่วนที่ 3
 • Inserting Components
 • Constraint Vs Positional Assemblies
 • Coincidence Constraint
 • Contact Constraint
 • Offset Constraint
 • Angle Constraint
 • Fix Constraint
 • Compass Positioning
 • Guitar Constraint Assembly
 • Guitar Positional Assembly

 • ส่วนที่ 4
 • Drawing Intro
 • Insert Drawing Views
 • Section Views
 • Detail View
 • View Scale
 • Linear Dimensions
 • Angular Dimensions
 • Radial Dimensions
 • Diameter Dimension
 • Inserting GD&T
 • Print Setting

 

      Workshop: ทดลองสร้างงานที่หลากหลาย มากกว่า 10 ชิ้น พร้อมเซฟเป็นไฟล์พร้อมสั่งผลิตได้จริง

 


 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม ตารางอบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.16, 23 ธ.ค., 6, 13 ม.ค. 62
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 6 ม.ค.6, 13, 20, 27 ม.ค. 62
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site