ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และออฟฟิต Word, Excel, PowerPoint "
รหัส IT101:   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Windows 10) พร้อมโปรแกรมออฟฟิต 3 วิชาในหลักสูตรเดียว

ภาพรวมหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน, ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน หรือยังขาดความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ   ที่จะใช้เรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพต่อไป

 

ภายในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนของการเรียนรู้ คือ
    1)   การใช้งานคอมฯเบื้องต้นด้วย Windows 10
    2)   Microsoft Word (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)
    3)   Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณในรูปแบบตาราง)
    4)   Microsoft PowerPoint (โปรแกรมนำเสนองาน)

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที ทั้งการจัดการเอกสาร, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word) การคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้งานสูตรคำนวณต่างๆ (Excel), สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้   โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*     สามารถเลือกเรียนเป็น Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 โดยแจ้งล่วงหน้าได้
**   สามารถเลือกเน้นเรียนไปทางหลักสูตรใดเป็นพิเศษได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  กรณีเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ สอนนอกสถานที่ On-Site สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคา 4,500 บาท อบรม 18 ชั่วโมง (ทั้งหมด 3 วัน)
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน ก็เรียนได้แน่นอน
 • ออกแบบหลักสูตรมาสำหรับ ผู้ต้องการไปใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows
 • สามารถจัดการเอกสาร, พิมพ์งาน, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word)
  สามารถคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้สูตรคำนวณต่างๆ (Excel)
  สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้งาน Windows 10
 • Hardware กับ Software เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ สเปคคอมพิวเตอร์, สามารถประยุกต์เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้
 • การจัดการกับหน้าจอ Windows อย่างง่ายๆ, ใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆอย่าง Metro
 • การเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ, เทคนิคในการใช้คำสั่งลัด, การซ่อน/แสดงไอคอน, การสร้าง/ลบ ไฟล์
 • เล่นกับ Desktop ไอคอนต่างๆ การเซ็ตหน้าจอ ,การปรับตั้งค่าต่างๆ ใน Windows
 • ทำงานกับไฟล์ Save, Copy, Cut, Paste, การใช้งาน Flash Drive อย่างถูกวิธี
 • ทดลองติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง, รวมถึงการลบโปรแกรมทิ้ง
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต, ค้นหาข้อมูล, ค้นหารูปภาพ+แผนที่
 • การใช้งานอีเมล์, รับ-ส่งอีเมล์, ส่งแนบไฟล์ไปพร้อมเมล์, กำหนดลายเซ็นต์ธุรกิจในอีเมล์
 • ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่น่าสนใจ, คำสั่งในการค้นหาไฟล์

 • ส่วนที่ 2:   Microsoft Word 2016
 • โปรแกรมสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ที่นิยมที่สุด
 • สร้างเอกสาร, ส่วนประกอบต่างๆ , แถบเครื่องมือมาตรฐาน , การจัดการกับตัวอักษรขั้นสูง , การใช้โครงร่าง
 • การตกแต่งเอกสาร, การจัดรูปแบบข้อความ, การใส่รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ การใส่สีให้กับกราฟิก
 • จัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์ , การสร้างและจัดการตาราง, แผนภูมิแบบต่างๆ , ข้อความศิลป์
 • แผนผังองค์กร , แทรกสมการ , หัว - ท้ายกระดาษ , การเขียนจดหมาย , จดหมายเวียน
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • Workshop : ทดลองสร้างเอกสาร 3 ชิ้นงาน

 • ส่วนที่ 3:   Microsoft Excel 2016
 • การสร้างงาน , กำหนดแผ่นงาน , การปรับแถว – คอลัมน์ , การคัดลอกข้อมูล
 • การปรับขนาดเซลล์ , การตีกรอบ ,การจัดการสี และข้อความ
 • ป้อนข้อมูลอัตโนมัติ , การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ
 • สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ, สร้างแผนภูมิ
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ, ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • คำสั่งในการฝัง Font ไปกับไฟล์เอกสาร, คำสั่งในการใส่พาสเวิร์ดล๊อกไฟล์
 • Workshop : สร้างระบบบัญชี ยอดซื้อ ยอดขายของบริษัทหนึ่ง ๆ อย่างง่ายๆ

 • ส่วนที่ 4:   Microsoft PowerPoint 2016
 • สร้างงานนำเสนอ, ปรับมุมมองนำเสนอ , เพิ่ม-ลบ-คัดลอก-ย้ายข้อมูล
 • ออกแบบด้วย Template, กำหนดหัว-ท้ายกระดาษ, กำหนดพื้นหลัง, เปลี่ยนโครงร่างสี
 • ย้ายตำแหน่งภาพนิ่ง, การใช้เครื่องมือวาดรูป, บักทึกย่อ
 • การใส่เอฟเฟ็กซ์ให้สไลด์แบบ Transitions
 • การใส่เอฟเฟ็กซ์ให้วัตถุแบบ Animations
 • การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ
 • การใส่เสียงประกอบให้กับสไลด์, การใส่ไฟล์วีดีโอและกำหนดค่าแสดงผล
 • คำสั่งในการพิมพ์สไลด์ออกเป็นเอกสาร ในรูปแบบต่าง ๆ
 • Workshop: ฝึกสร้างงานนำเสนอใช้จริงด้วยตนเองทุกขั้นตอน

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม ตารางอบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธที่ 5 ธ.ค.5, 6, 7 ธ.ค. 61
เสาร์เสาร์ที่ 15 ธ.ค.15, 22 ธ.ค., 5 ม.ค. 62
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 16, 23,30 ธ.ค. 61
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ที่ 24 ธ.ค.24, 25, 26 ธ.ค. 61
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 6 ม.ค.6, 13, 20 ม.ค. 62
อังคารอังคารที่ 8 ม.ค.8,15,22 ม.ค 62
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site