ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   Line ไอดี ITExcellent
"คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และออฟฟิต Word, Excel, PowerPoint "
รหัส IT101:   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Windows 7 หรือ 8.1) พร้อมโปรแกรมออฟฟิต 3 วิชาในหลักสูตรเดียว

ภาพรวมหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน, ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน หรือยังขาดความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ   ที่จะใช้เรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพต่อไป

 

ภายในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนของการเรียนรู้ คือ
    1)   การใช้งานคอมฯเบื้องต้น และ Windows 7 หรือ 8.1
    2)   Microsoft Word (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)
    3)   Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณในรูปแบบตาราง)
    4)   Microsoft PowerPoint (โปรแกรมนำเสนองาน)

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที ทั้งการจัดการเอกสาร, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word) การคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้งานสูตรคำนวณต่างๆ (Excel), สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้   โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*     สามารถเลือกเรียนเป็น Windows 7 หรือ Windows 8.1 (สามารถแจ้งล่วงหน้าได้)
**   สามารถเลือกเน้นเรียนไปทางหลักสูตรใดเป็นพิเศษได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  กรณีเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ สอนนอกสถานที่ On-Site สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคา 4,500 บาท อบรม 18 ชั่วโมง (ทั้งหมด 3 วัน)
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows
 • สามารถจัดการเอกสาร, พิมพ์งาน, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word)
  สามารถคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้สูตรคำนวณต่างๆ (Excel)
  สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1 :   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้งาน Windows 7 / 8.1
 • Hardware กับ Software เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ สเปคคอมพิวเตอร์, การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดการกับหน้าจอ Windows อย่างง่ายๆ
 • เล่นกับ Desktop ไอคอนต่างๆ การเซ็ตหน้าจอ ,การปรับตั้งค่าต่างๆ ใน Windows
 • ทดลองลงโปรแกรมการจัดการ รูปภาพ เพลง โปรแกรมไรท์ซีดี, ป้องกันไวรัส ฯลฯ รวมถึงการลบโปรแกรมทิ้ง
 • ทดลองเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ เทคนิคในการใช้คำสั่งลัด, การซ่อน/แสดงไอคอน, การสร้าง/ลบ ไฟล์
 • ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่น่าสนใจ, คำสั่งในการค้นหาไฟล์ รวมถึงการปรับแต่งต่างๆ ใน Windows ที่ควรรู้

 • ส่วนที่ 2 :   Microsoft Word
 • โปรแกรมสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ที่นิยมที่สุด
 • สร้างเอกสาร, ส่วนประกอบต่างๆ , แถบเครื่องมือมาตรฐาน , การจัดการกับตัวอักษรขั้นสูง , การใช้โครงร่าง
 • การตกแต่งเอกสาร, การจัดรูปแบบข้อความ, การใส่รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ การใส่สีให้กับกราฟิก
 • จัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์ , การสร้างและจัดการตาราง, แผนภูมิแบบต่างๆ , ข้อความศิลป์
 • แผนผังองค์กร , แทรกสมการ , หัว - ท้ายกระดาษ , การเขียนจดหมาย , จดหมายเวียน
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • Workshop : ทดลองสร้างเอกสาร 3 ชิ้นงาน

 • ส่วนที่ 3 :   Microsoft PowerPoint
 • สร้างงานนำเสนอ , ปรับมุมมองนำเสนอ , เพิ่ม ลบ คัดลอก ย้ายข้อมูล
 • สร้างภาพนิ่ง , กำหนดต้นแบบ , หัว - ท้ายกระดาษ , กำหนดพื้นหลัง , เปลี่ยนโครงร่างสี
 • ย้ายตำแหน่งภาพนิ่ง , การใช้เครื่องมือวาดรูป , บักทึกย่อ
 • การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ
 • การใส่เสียงประกอบให้กับวัตถุ และสไลด์, การใส่ไฟล์ภาพยนตร์ ลงในสไลด์
 • สร้าง Interactive, Slide Show, ตั้งเวลานำเสนอ , การใส่ effect ให้กับภาพนิ่ง
 • การสร้างแม่แบบ Master Page, Handout Master ฯ เพื่อการสร้างงานที่รวดเร็ว
 • คำสั่งในการพิมพ์สไลด์ออกเป็นเอกสาร ในรูปแบบต่าง ๆ
 • Workshop : ฝึก สร้าง Active Presentations ด้วยตนเองทุกขั้นตอน

 • ส่วนที่ 4 :   Microsoft Excel
 • การสร้างงาน , กำหนดแผ่นงาน , การปรับแถว – คอลัมน์ , การคัดลอกข้อมูล
 • การปรับขนาดเซลล์ , การตีกรอบ ,การจัดการสี และข้อความ
 • ป้อนข้อมูลอัตโนมัติ , การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ , สร้างแผนภูมิ
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ, ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • คำสั่งในการฝัง Font ไปกับไฟล์เอกสาร, คำสั่งในการใส่พาสเวิร์ดล๊อกไฟล์
 • Workshop : สร้างระบบบัญชี ยอดซื้อ ยอดขายของบริษัทหนึ่ง ๆ อย่างง่ายๆ

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม ตารางอบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 27 พ.ค.27 พ.ค., 3, 10 มิ.ย. 61
อังคาร, พุธ, พฤหัสอังคารที่ 5 มิ.ย.5, 6, 7 มิ.ย. 61
เสาร์เสาร์ที่ 9 มิ.ย.9, 16, 23 มิ.ย. 61
อาทิตย์อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.10, 17, 24 มิ.ย. 61
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธที่ 20 มิ.ย.20, 21, 22 มิ.ย. 61
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site