ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Excel 2013 Intermediate to Advanced"
รหัส IT103:   โปรแกรม Excel ระดับกลางถึงระดับสูง

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Excel หลักสูตรสำหรับผู้ที่เน้นการใช้งาน Microsoft Excel โดยเฉพาะ ต้องการเรียนไปถึงระดับที่สูงขึ้น สามารถดึงคำสั่งต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับ Workshop ของผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำ ในการทำงานต่างๆที่จะพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดึงข้อมูลด้วย Vlookup ที่ซับซ้อน เทคนิคการใช้งาน คำสั่งปรับพื้นฐานของโปรแกรมที่ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลง่ายขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น การติดตามข้อมูล ทั้งในเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel, แจงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้ รวมไปถึง, การเขียน ออกแบบคำสั่ง และจัดการแมโคร (Macro) แบบที่ช่วยให้เข้าใจง่าย รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที.   โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*     สามารถเลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2010 หรือ 2013 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  กรณีเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ สอนนอกสถานที่ On-Site สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคา 5,500 บาท อบรม 12 ชั่วโมง (ทั้งหมด 2 วัน)
พื้นฐานของผู้เรียน
 • หากเคยใช้งาน Microsoft Excel มาบ้างจะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถใช้งานคำสั่งที่ซับซ้อนได้, ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆได้ครบถ้วน
  VLookup, Macro, PivotTable, PivotChart, Data Analysis, Goal Seek ฯลฯ
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
 • สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ, สร้างแผนภูมิ
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วยเครื่องหมาย String($)
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), =!, “ ”, ^, & ฯลฯ
 • ทำความรู้จัก และทดลองการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Break, Print Range, Scaling,Header Raw Repeat
 • สั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ
 • การป้องกันเวิร์กบุ๊ค (Protect Workbook), ใส่รหัสผ่านให้ Workbook และ Woksheet
 • คุณสมบัติ Format Cells แบบ Custom ของตัวเลข
  เช่นวันที่ เวลา ให้ตรงตามต้องการ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 000-000-0000
 • การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
 • ติดตามว่าเซลล์นี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์ใด (Trace Precedents)
 • ติดตามว่าเซลล์นี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Dependents)
 • การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
 • การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
 • การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch Windows)
 • การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel
 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูล (Sort)
 • จัดการความถูกต้องข้อมูล Data Validation
 • คำสั่ง AutoFilter และการใช้ Advanced Filter
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTableและ PivotChart
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • จัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
 • เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ

 • ส่วนที่ 2
 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น if , And, Or และแบบที่ซ้อน หลายเงื่อนไข
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, indirect
 • การประยุกต์ใช้ Vlookup ที่ซับซ้อน เช่นใช้ Vlookup ร่วมกับ isblank, iserror,if ซ้อน
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวตัวเลข เศษส่วน เช่น Floor, Round, Rank, SumIf, CountIf
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษรเช่น Trim, Upper, Left, Bahttext
 • ฟังค์ชั่นการแยกคำข้อความ Left, Right, Find, Length เช่น การแยกคำนำหน้าออกจากชื่อนามสกุล
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น Days360,Weekday, Today, Hour
 • Workshop : การหาวันทำงาน, การคิดค่าโอทีล่วงเวลา, การหาค่าวันหยุดงาน
 • ฟังก์ชั่นทางการเงิน เช่น PMT, PV, FV, วิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis
 • ตารางข้อมูล (Data Table) ข้อมูลแบบตัวแปรเดียว, ข้อมูลแบบสองตัวแปร
 • สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
 • การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
 • Macro: สร้างแมโครใหม่ New Macro, Run Macro
 • แก้ไขโค้ดอย่างง่าย ๆ ในแมโคร (Edit Macro Coding)
 • นำแมโครออกมาใส่ในเมนูหรือ ทำเป็นปุ่มไอคอน (Assistive Macro)
 • Workshop : ใช้ Macro จากเอกสารตัวอย่างใน Class อบรม
 • ระบบความปลอดภัยของเอกสาร
 • Workshop การสร้าง Macro เพื่อนำมาปรับใช้ในไฟล์งานได้
 • Workshop : ใน Class แจกไฟล์ตัวอย่างกว่า 10 Sheet ที่มีคำสั่งและฟังค์ชั่น Workshop สำหรับเริ่มอบรมได้ทันที พร้อมฐานข้อมูล เพื่อจะใช้ฟังค์ชั่น เรียกดูสถิติ ยอดขายของพนักงาน แยกรายชื่อที่ต้องการเฉพาะเจาะจงออกมาได้ คำนวณหาค่าที่กำหนดหลายๆแบบ หลายสถานการณ์ด้วยฟังก์ชั่นที่ได้อบรมไปได้ทันที เช็คความถูกต้องของข้อมูลได้

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม ตารางอบรม (ทั้งหมด 2 วัน)
อังคาร, พุธอังคารที่ 11 ธ.ค.11, 12 ธ.ค. 61
พฤหัส, ศุกร์พฤหัสที่ 20 ธ.ค.20, 21 ธ.ค. 61
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง

การยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


โปรโมชั่นประจำหลักสูตร


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site