ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Delphi 7.0 Developer"
รหัส IT507:   พัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi 7.0

ภาพรวมหลักสูตร

เรียนเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Borland Delphi 7.0 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำสั่งเบื้องต้น ตั้งแต่การออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับใช้งานได้จริง การใช้ Component พื้นฐานและ Component ภายนอก ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ สอนเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

(สามารถเลือกเรียนเวอร์ชั่น 7.0 หรือเวอร์ชั่นล่าสุดได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ Delphi ได้คล่องแคล่ว
 • สามารถออกแบบโปรแกรม พร้อมฐานข้อมูล ใช้จริงได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จักกับ Delphi 7, เตรียมพร้อมเพื่อการใช้งาน Delphi 7
 • เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชัน กับ Delphi 7
 • เขียนโปรแกรมเบื้องต้นกับฟอร์ม
 • ตั้งค่าโปรแกรมให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน , การปรับค่าตัวอักษรในการแสดงผล
 • การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
 • คำสั่งเงื่อนไขต่างๆ เช่น If…Then…Else, For…EndFor, Do While…Skip เป็นต้น

 • ส่วนที่ 2
 • รู้จักกับภาษาออบเจ็กต์ปาสคาล
 • สร้างแพพลิเคชันด้วยคอมโพเนนต์
 • รู้จักกับฟอร์มและเมนูอย่างละเอียด
 • การตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
 • รู้จักตัวแปรประเภทต่างๆ, ทดสอบตัวแปรที่ใช้การคำนวณ
 • รู้จัก Operators รูปแบบต่างๆ
 • การประกาศค่าระดับฟอร์มของค่าคงที่ ,ตัวแปร

 • ส่วนที่ 3
 • การสร้าง และใช้งานโปรแกรมย่อย
 • การควบคุมการประมวลผลผ่าน procedure ที่กำหนด
 • procedure ภายนอก , event procedure และ procedure ทั่วไป

 • ส่วนที่ 4
 • Advanced Delphi Programming
 • การใช้งานคอมโพเนนต์ VCL
 • เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ ใน Delphi 7
 • Database Programming

 • ส่วนที่ 5
 • Delphi กับฐานข้อมูล
 • การเรียกค้นด้วยภาษา SQL
 • รู้จักคำสั่ง Query, ทดลองเขียนคิวรี่ Select, Insert, Update, Delete
 • สร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลด้วยคอมโพเนนต์
 • สร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลด้วย ADO

 

          Workshop: ทดลองสร้างระบบร้านค้า สร้างฐานข้อมูลสินค้า และระบบจัดการข้อมูลสินค้า แบบครบวงจร

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site