ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Visual FoxPro 9.0 Developer"
รหัส IT505:   พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual FoxPro 9.0

ภาพรวมหลักสูตร

เรียนเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual FoxPro 8.0, 9.0 โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่คำสั่งเบื้องต้น การออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้งานได้จริง โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ สอนเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

(สามารถเลือกเรียนเวอร์ชั่น 8.0 หรือ 9.0 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ FoxPro ได้คล่องแคล่ว
 • สามารถออกแบบโปรแกรม พร้อมฐานข้อมูล ใช้จริงได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จัก Visual FoxPro 9.0, ความสามารถของ FoxPro เวอร์ชั่นต่างๆ
 • การติดตั้ง Visual Foxpro
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Name Convention
 • ส่วนต่างๆของโปรแกรม เช่น Project Manager, Form, Toolbox, Toolbar, Properties Form Layout
 • ตั้งค่าโปรแกรมให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน , การปรับค่าตัวอักษรในการแสดงผล
 • ส่วนประกอบของ Object, ความหมายของ Data และ Method
 • Form Modules (.frm), กำหนดค่าคุณสมบัติ
 • การสร้างอินเตอร์เฟซ, การวางตัว control สำหรับการติดต่อกับผู้ใช้
 • ตั้งค่าคุณสมบัติ , กำหนดพฤติกรรมและการทำงานให้กับอ๊อบเจคต่างๆ

 • ส่วนที่ 2
 • คำสั่งเงื่อนไขต่างๆ เช่น If…Then…Else, For…EndFor, Do While…Skip เป็นต้น
 • รู้จักตัวแปรประเภทต่างๆ, ทดสอบตัวแปรที่ใช้การคำนวณ
 • รู้จัก Operators รูปแบบต่างๆ
 • การประกาศค่าระดับฟอร์มของค่าคงที่ ,ตัวแปร
 • การควบคุมการประมวลผลผ่าน procedure ที่กำหนด
 • procedure ภายนอก , event procedure และ procedure ทั่วไป
 • Class Modules (.cls)

 • ส่วนที่ 3
 • ตัวแปร Global และ Local, การใช้งาน Method และ Event
 • User Control และ Property Page Modules โดย user control (.ctl)
 • Components, ActiveX Control (.ocx), ActiveX Designer
 • Insertable Objects , Fll, Windows API Functions
 • ทดลองสร้างรายงานเบื้องต้น
 • จัด Layout เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ

 • ส่วนที่ 4
 • การจัดการฐานข้อมูลเฉพาะของ FoxPro
 • Design database, table, index
 • การใช้ SQL Command
 • ทดลองคิวรี่ Select, Insert, Update Delete, Join Table แบบต่างๆ
 • การจัดสร้างทำตารางข้อมูลสินค้า, ข้อมูลพนักงาน
 • การทำ Object and casual Links เข้าไปใน Database
 • ทดสอบ การ Debug โปรแกรม และการจัดการ Error ต่างๆ
 • Solution Sample, Optimize Application
 • การคอมไพและการทำชุดติดตั้งของ VFP 6, VFP7+

 

          Workshop: ทดลองสร้างระบบร้านค้า สร้างฐานข้อมูลสินค้า และระบบจัดการข้อมูลสินค้า แบบครบวงจร

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site