"ASP.NET (VB) Web Application & SQL Server"
รหัส IT405:   พัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET (VB) พร้อมติดต่อฐานข้อมูล SQL Server

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) หรือผู้ต้องการเป็น ASP.NET Developer ที่พัฒนาโปรแกรมภายใต้เทคโนโลยี ".Net Framework" โดยเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยภาษา VB จนสามารถพัฒนาระบบในระดับมืออาชีพ พร้อมออกแบบระบบร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

 

เรียนเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ มีประโยชน์นำไปใช้งานได้จริง พร้อมโจทย์ตัวอย่างปฏิบัติ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

(สามารถเลือกเรียนด้วย Visual Studio 2010 หรือ 2013 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • หากเคยสร้างเว็บไซต์ (Web Design) มาบ้างจะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ ASP.NET (ภาษา VB) ได้คล่องแคล่ว
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล SQL Server ได้
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Web Services
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 5 วัน)
พฤหัส, ศุกร์ศุกร์ 2 ก.พ.2,8,9,15,16 ก.พ 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 19 ก.พ.19, 20, 26, 27, 28 ก.พ. 2567
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 13 มี.ค.13,14,15,21,22 มีนาคม 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 22 เม.ย.22,23,24,29,30 เมษายน 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 13 พ.ค.13,14,20,21,22 พ.ค 67
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ASP.NET
 • การทำงานของ Web Form, .NET Framework
 • รู้จักโปรแกรม Visual Studio, ใช้งานเครื่องมือต่างๆเบื้องต้น
 • รู้จัก Web Controls & HTML Controls
 • Standard Controls, Validation Controls
 • สร้างหน้าแรกของระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก
 • การใช้งาน Master Pages
 • การใช้งาน Web User Controls

 • ส่วนที่ 2
 • แบ่งหน้าเว็บเป็นโมดูลด้วย Web User Controls (ascx)
 • โครงสร้างภาษา VB, คำสั่งเบื้องต้น, คำสั่งแสดงผล
 • การรับส่งข้อมูล POST, GET
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • If-Else statement, Boolean
 • คำสั่งการวนลูป For...Next, Do While...Loop
 • String Function
 • Math Function
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเบื้องต้น

 • ส่วนที่ 3
 • ใช้งาน Microsoft SQL Server 2012 (หรือเวอร์ชั่นใดๆที่ต้องการ)
 • สร้างฐานข้อมูลจำลอง, สร้างแฟ้มข้อมูลต่างๆ
 • คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • การใช้ SqlDataSource
 • การใช้ FormView
 • รู้จักเครื่องมือในกลุ่ม DataControl
 • การใช้ DataList
 • การใช้ GridView
 • การใช้ DetailView

 • ส่วนที่ 4
 • Workshop: ทดลองทำโปรเจ็คประยุกต์
 • สร้างร้านค้าออนไลน์, ออกแบบหน้าเว็บเบื้องต้น
 • ออกแบบแฟ้มข้อมูลสินค้า
 • ใช้ DataList มาประยุกต์ทำแค็ตตาล๊อคสินค้า
 • สร้างระบบสมาชิกภายในเว็บ, จัดการกลุ่มและสิทธิ์ของสมาชิก
 • State Management & Page Life Cycle

 • ส่วนที่ 5
 • เรียนรู้วงจรการทำงานของ Page ด้วยการใช้ Trace
 • ประยุกต์ asp.net มาสร้างงานแบบต่างๆ
 • Workshop: จัดการข้อมูลสินค้า Insert, Update, Delete
 • Workshop: ระบบอัปโหลดรูปภาพ (File Upload)
 • Workshop: ระบบส่งเมล์ (Mail Sending)

 

          Workshop: สร้างระบบหลังบ้านภายในองค์กร เพื่อจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์คำสั่งต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site