"3Ds Max 2019 Graphic and Animation Designing"
รหัส IT605:   ออกแบบงาน 3 มิติและอนิเมชั่นด้วย 3Ds Max

ภาพรวมหลักสูตร

 

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 3Ds Max สำหรับการออกแบบงาน 3 มิติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบงานผลิตภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมภายใน-ภายนอก สร้างโมเดลชิ้นส่วนโพลีกอนต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ และเฟอร์นิเจอร์

 

รวมทั้งการกำหนดวัสดุ จัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง ไปจนถึงการสร้างเป็นอนิเมชั่นเพื่อนำไปนำเสนองานได้ทันที

 

หลักสูตรสอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างชิ้นงาน พร้อมโจทย์ชิ้นงานตัวอย่างฝึกทำมากกว่า 10 รูปแบบ หรือผู้เรียนอาจเตรียมแบบแปลนของชิ้นงานมาเอง เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการเรียนได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีหลังผ่านการอบรมแล้ว

 

 

ราคาอบรม
 • 8,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนแบบ 3 มิติใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความรู้-ความเข้าใจหลักการออกแบบชิ้นงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน
 • สร้างงานชิ้นงานได้ทุกประเทภแบบ 3 มิติด้วย 3Ds Max ได้
 • สร้างงานอนิเมชั่นเพื่อนำเสนองานได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 5 ก.ค.5, 12, 19, 26 ก.ค. 63
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จักโปรแกรม 3Ds Max, ความสามารถของโปรแกรม, ตัวอย่างชิ้นงาน
 • พื้นฐานการใช้งาน, ตั้งค่าโปรแกรม, เครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด, พิกัด, มุมมอง
 • การจัดวาง, Move, Copy , Rotate , Scale
 • ทดลองสร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D, โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
 • ทดลองสร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง, Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง-รู, ทรงกลึง
 • การใช้ Material editor กำหนดรูปแบบ Standard Material
 • กำหนดระดับผิว Diffuse , Specular , Glossiness
 • กำหนด Option material : Self-illumination , Opacity
 • Map ลวดลายในระดับ Diffuse map, Reflection map, Bump map, Opacity map
 • การแยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกัน
 • ควบคุม-แก้ไขตำแหน่งของลายวัสดุบนโมเดล

 • ส่วนที่ 2
 • คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดล
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน แบบ Polygon, Editable Poly
 • ปรับรูปทรงโดยแก้ไข จุด ( Vertex), เส้นโครง ( Edge) และช่องผิว ( Polygon)
 • คำสั่ง สร้าง ปรับแต่ง แก้ไข ด้วยคำสั่งใช้บ่อยในระดับย่อยต่างๆ
 • การแยก Material แบบ Multi บนผิวโมเดลชิ้นเดียวกัน
 • สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า, จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า
 • จัดมุมมองภาพและกำหนด Camera view
 • จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด, จัดแสงเน้นจุดเด่นในพื้นที่งาน
 • จัดแสงหลอดไฟ Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
 • Render ด้วยระบบ Light tracer หรือ Mental Ray

 • ส่วนที่ 3
 • กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop
 • สร้างโมเดลเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง เช่น พื้น ผนัง เสา ประตู หน้าต่าง
 • สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
 • กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
 • จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
 • สร้างโมเดลด้วยชุดคำสั่ง ชนิด NURBS
 • สร้างโมเดล ชนิด Surface
 • สร้างโมเดล ชนิด Loft

 • ส่วนที่ 4
 • กำหนดมุมมองภาพ โดยใช้ Camera view
 • จัดแสงและ Render ด้วยระบบ Standard light , Scanline render
 • จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่ปิด-Interior light
 • จัดแสงเน้นตำแหน่งหรือแสงอาทิตย์
 • จัดแสงโดยใช้หลอดไฟ ประเภท Downlight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
 • จัดแสง-คำนวนแสงและ Render ด้วยระบบ Radiosity
 • ใช้แบบแปลนจาก AutoCAD ขึ้นโมเดลอาคารใน 3Ds Max
 • หรือใช้ไฟล์ภาพสแกนแบบแปลนดร๊าฟแบบเพื่อขึ้นโมเดลแล้วเข้าสเกลจริง
 • แก้ไข-เพิ่มเติม-ดัดแปลง โมเดลแบบ Editable Poly
 • จัดวางโมเดล-จัดองค์ประกอบภาพ โดยใช้โมเดล Editable Poly ที่สร้างเตรียมไว้ลงในพื้นที่งาน
 • การซ้อนภาพงานโมเดล 3D ลงในภาพถ่ายสถานที่จริง

 • ส่วนที่ 5
 • V-Rayเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานพรีเซ้นต์
 • Vray Render setup, Vray Material, Vray Lighting, Vray Camera
 • VRay Renderer : Vray Indirect illumination | Vray setting
 • VRay Light , Vray Sun, Vray IES
 • VRay Material
 • ทดลองทำภาพเคลื่อนไหว Animation
 • Walktrough Animation
 • Render Animation บันทึกเป็นไฟล์ Video

 

      Workshop: ทดลองสร้างงานที่หลากหลาย มากกว่า 10 ชิ้น พร้อมเซฟเป็นไฟล์นำเสนอได้จริง

 


 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site