"Access 2019 Intermediate to Advanced"
รหัส IT104:   โปรแกรมฐานข้อมูล Access ระดับกลางถึงระดับสูง

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Access หลักสูตร Access ระดับกลางถึงสูง สำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นมาบ้างแล้ว

 

หลักสูตรออกแบบเน้น Workshop ในการทำงานต่างๆที่จะพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดึงข้อมูลด้วย ฐานข้อมูลที่ซับซ้อน, เทคนิคการใช้งานความสัมพันธ์, ทำ Normalization, ใช้ Query Wizard, Query Design, สร้างฟอร์มด้วย Form Wizard และ Form Design, จัดการฐานข้อมูลจำนวนมาก พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  

โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

 

 

หมายเหตุ :
*     เลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2013 / 2016 / 2019 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-สอนนอกสถานที่ (On-Site) สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคาอบรม
 • 5,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลใดๆมาก่อน
 • หากเคยใช้งาน Microsoft Access มาบ้างจะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล Access ระดับสูงได้ทันที
 • จัดการข้อมูลจำนวนมาก ด้วยคิวรี่ที่ซับซ้อนได้
 • ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็กพร้อมฐานข้อมูลใช้ในองค์กรได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 28 มิ.ย.28, 29, 30 มิ.ย. 64
เสาร์เสาร์ 3 ก.ค.3, 10, 17 ก.ค. 64
อาทิตย์อาทิตย์ 4 ก.ค.4, 11, 18 ก.ค. 64
เสาร์เสาร์ 17 ก.ค.17, 24, 31 ก.ค. 64
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • การทำ Normalization
 • เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง
 • รายละเอียดของทูลบาร์ Database
 • การสร้างตาราง และฟิลด์ด้วยมุมมอง Table Design
 • การใส่ข้อมูลลงในตาราง
 • การเพิ่มความสามารถให้กับตาราง
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้ฟิลด์
 • การทำให้ตารางมีความสามารถมากขึ้น

 • ส่วนที่ 2
 • การสร้างความสัมพันธ์ให้กับตาราง
 • การทำงานกับข้อมูลใน Table Datasheet
 • การเปลี่ยนคุณสมบัติของคีย์บอร์ด
 • การเรียง ค้นหา และแทนที่ข้อมูลในตาราง
 • การดูข้อมูลที่ต้องการด้วยฟีลเตอร์
 • การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard
 • รู้จักกับคิวรี่
 • การสร้างคิวรี่ด้วยวิซาร์ด
 • การสร้างคิวรี่ด้วย Crosstab Query
 • การสอบถามข้อมูลด้วย Query Design
 • การสร้างคิวรี่แบบสอบถาม
 • นิพจน์, โอเปอเรเตอร์ และฟังก์ชั่น
 • การสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี่แบบซับซ้อน

 • ส่วนที่ 3
 • การสร้างฟอร์มด้วย Form Wizard และ Form Design
 • ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ม (Form)
 • การสร้างฟอร์มอย่างง่ายด้วย AutoForm และ Form Wizard
 • การสร้างกราฟด้วย Chart Wizard
 • การใช้งานมุมมอง Form Design
 • การใช้ Control Wizard
 • การสร้างรายงาน ความรู้เกี่ยวกับรายงาน และการสร้างรายงานอย่างง่าย
 • การสร้างรายงานด้วยตนเอง ในมุมมอง Report Designs
 • Link & Import & Export
 • การกำหนดความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล
 • รู้จักกับมาโครและโมดูล
 • การสร้างมาโคร
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ VBA
 • การสร้างโมดูล

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site