ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

สายด่วน :   02-958-3933
สุกัญญา :  084-326-6255
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"ASP.NET (VB) Web Application & SQL Server"
รหัส IT405:   พัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET (VB) พร้อมติดต่อฐานข้อมูล SQL Server

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) หรือผู้ต้องการเป็น ASP.NET Developer ที่พัฒนาโปรแกรมภายใต้เทคโนโลยี ".Net Framework" โดยเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยภาษา VB จนสามารถพัฒนาระบบในระดับมืออาชีพ พร้อมออกแบบระบบร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

 

เรียนเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ มีประโยชน์นำไปใช้งานได้จริง พร้อมโจทย์ตัวอย่างปฏิบัติ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

(สามารถเลือกเรียนด้วย Visual Studio 2010 หรือ 2013 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • หากเคยสร้างเว็บไซต์ (Web Design) มาบ้างจะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ ASP.NET (ภาษา VB) ได้คล่องแคล่ว
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล SQL Server ได้
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Web Services
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 5 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 3 ต.ค.3, 10, 17, 24, 31 ตุลาคม 2564
เสาร์เสาร์ 4 มี.ค. 4,11,18,25 มี.ค 1 เม.ย 66
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 17 เม.ย.17,18,19,24,25 เมษายน 2566
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 5 มิ.ย.5, 6,12,13,14 มิ.ย. 2566
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 15 มิ.ย.15,16,21,22,23 มิ.ย 66
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ASP.NET
 • การทำงานของ Web Form, .NET Framework
 • รู้จักโปรแกรม Visual Studio, ใช้งานเครื่องมือต่างๆเบื้องต้น
 • รู้จัก Web Controls & HTML Controls
 • Standard Controls, Validation Controls
 • สร้างหน้าแรกของระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก
 • การใช้งาน Master Pages
 • การใช้งาน Web User Controls

 • ส่วนที่ 2
 • แบ่งหน้าเว็บเป็นโมดูลด้วย Web User Controls (ascx)
 • โครงสร้างภาษา VB, คำสั่งเบื้องต้น, คำสั่งแสดงผล
 • การรับส่งข้อมูล POST, GET
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • If-Else statement, Boolean
 • คำสั่งการวนลูป For...Next, Do While...Loop
 • String Function
 • Math Function
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเบื้องต้น

 • ส่วนที่ 3
 • ใช้งาน Microsoft SQL Server 2012 (หรือเวอร์ชั่นใดๆที่ต้องการ)
 • สร้างฐานข้อมูลจำลอง, สร้างแฟ้มข้อมูลต่างๆ
 • คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • การใช้ SqlDataSource
 • การใช้ FormView
 • รู้จักเครื่องมือในกลุ่ม DataControl
 • การใช้ DataList
 • การใช้ GridView
 • การใช้ DetailView

 • ส่วนที่ 4
 • Workshop: ทดลองทำโปรเจ็คประยุกต์
 • สร้างร้านค้าออนไลน์, ออกแบบหน้าเว็บเบื้องต้น
 • ออกแบบแฟ้มข้อมูลสินค้า
 • ใช้ DataList มาประยุกต์ทำแค็ตตาล๊อคสินค้า
 • สร้างระบบสมาชิกภายในเว็บ, จัดการกลุ่มและสิทธิ์ของสมาชิก
 • State Management & Page Life Cycle

 • ส่วนที่ 5
 • เรียนรู้วงจรการทำงานของ Page ด้วยการใช้ Trace
 • ประยุกต์ asp.net มาสร้างงานแบบต่างๆ
 • Workshop: จัดการข้อมูลสินค้า Insert, Update, Delete
 • Workshop: ระบบอัปโหลดรูปภาพ (File Upload)
 • Workshop: ระบบส่งเมล์ (Mail Sending)

 

          Workshop: สร้างระบบหลังบ้านภายในองค์กร เพื่อจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์คำสั่งต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site