"คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และออฟฟิต Word, Excel, PowerPoint"
รหัส IT101:   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Windows 10) พร้อมโปรแกรมออฟฟิต 3 วิชาในหลักสูตรเดียว

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน, ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน หรือยังขาดความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ   ที่จะใช้เรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพต่อไป

 

ภายในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
    1)   การใช้งานคอมฯเบื้องต้นด้วย Windows 10
    2)   Microsoft Word (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)
    3)   Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณ)
    4)   Microsoft PowerPoint (โปรแกรมนำเสนองาน)

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที ทั้งการจัดการเอกสาร, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word) การคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้งานสูตรคำนวณต่างๆ (Excel), สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้  
โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*   สามารถเน้นเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
**  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-นอกสถานที่ (On-Site) กรุณาติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษ

ราคาอบรม
 • 4,500 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ หรือไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน --> ก็เรียนได้แน่นอน
 • หลักสูตรออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ผู้ต้องการไปใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทันที
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows 10 พร้อมทำงาน
 • สามารถจัดการเอกสาร, พิมพ์งาน, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word)
  สามารถคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้สูตรคำนวณต่างๆ (Excel)
  สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
เสาร์เสาร์ 11 พ.ย.11,18,25 พ.ย 2566
อาทิตย์อาทิตย์ 12 พ.ย.12,19,26 พ,ย 66
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 20 พ.ย.20,21,22 พ.ย 2566
อาทิตย์อาทิตย์ 26 พ.ย.26 พ.ย 3,10 ธ.ค 2566
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 6 ธ.ค.ุ6,7,8 ธ.ค 2566
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 20 ธ.ค.20,21,22 ธันวาคม 2566
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:   การใช้งาน Windows 10 และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทบทวนพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน, รู้จัก Hardware กับ Software ที่ควรทราบ
 • รู้จักสเปคเครื่องเพื่อสามารถประยุกต์เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้
 • การใช้งานวินโดวส์ 10 เบื้องต้น, การจัดการกับหน้าจอ Desktop, คุณสมบัติของหน้าต่าง Metro
 • การเปิดใช้งานโปรแกรม, ค้นหาโปรแกรม, ติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง
 • ทดลองพิมพ์งาน, บันทึกงาน, ค้นหางานที่เก็บไว้, เทคนิคการใช้คำสั่งลัดต่างๆ
 • ทำงานกับไฟล์เช่น บันทึก (Save), คัดลอก (Copy), ตัด (Cut), วาง (Paste)
 • รู้จักคีย์ลัดต่างๆเช่น Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+S, Window+P, Window+L เป็นต้น
 • รู้จักไฟล์ประเภทต่างๆที่ควรทราบ เช่น JPG, GIF, TXT, PDF, DOC, XLS เป็นต้น
 • รู้จักขนาดไฟล์ KB, MB, GB, TB และการใช้งาน Flash Drive อย่างถูกวิธี
 • เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ต่อ Wi-Fi, ค้นหาข้อมูล, ค้นหารูปภาพ+แผนที่, บันทึกเว็บไซต์
 • การใช้งานอีเมล์, รับ-ส่งอีเมล์, ส่งแนบไฟล์ไปพร้อมเมล์, กำหนดลายเซ็นต์ธุรกิจในอีเมล์
 • การบีบอัดไฟล์เพื่อรับส่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น .ZIP, .RAR เป็นต้น
 • การจัดภาพหน้าจอ (Capture Screen) เพื่อไปใช้งาน

 • ส่วนที่ 2:   โปรแกรมพิมพ์งาน Microsoft Word 2019
 • รู้จักโปรแกรม Word, ส่วนประกอบต่างๆ และความสามารถใหม่ของโปรแกรม
 • การสร้างเอกสารใหม่, การสร้างเอกสารด้วยแม่แบบ (Template), แถบเครื่องมือมาตรฐาน
 • การตั้งค่าเอกสาร, กำหนดขนาดกระดาษ, กำหนดแนวตั้ง-แนวนอน, หัว - ท้ายกระดาษ
 • จัดการอักษรแบบต่างๆ, ตกแต่งตัวอักษรขั้นสูง, การใช้โครงร่างเอกสารด้วยตาราง
 • ใส่ภาพกราฟฟิกในเอกสาร, , ใช่องค์ประกอบศิลป์, จัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์
 • แสดงแผนภูมิ (Chart) แบบต่างๆ, ใส่แผนผังองค์กรและรูปแบบอัตโนมัติ (Smart Art)
 • การเขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Mail Merge), กำหนดลายน้ำ (Watermark)
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • Workshop : ทดลองสร้างเอกสาร 3-4 ชิ้นงาน แบบมืออาชีพ

 • ส่วนที่ 3:   โปรแกรมคำนวณ Microsoft Excel 2019
 • รู้จักสุดยอดโปรแกรมคำนวณ Excel, ส่วนประกอบและความสามารถของโปรแกรม
 • การสร้างแผ่นงาน Workbook และ Worksheet, กำหนดค่าแผ่นงาน
 • การปรับแถว–คอลัมน์, ตกแต่งเซลล์แบบรวดเร็ว, การคัดลอกข้อมูลรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคการตีเส้นกรอบแบบต่างๆ, จัดการสี, จัดการตำแหน่ง, ตรึงเซลล์
 • เริ่มใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น, การหาผลรวม (sum), ค่าเฉลี่ย (average) ฯลฯ
 • การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ, ฟังก์ชั่นระดับสูงขึ้นเช่น if(), max(), min(), bathtext()
 • ทดลองคำนวณฐานเงินเดือน, คำนวณรายได้, คำนวณภาษี
 • สร้างแผนภูมิในแผ่นงาน, คำสั่งในการใส่พาสเวิร์ดล๊อกไฟล์
 • ป้อนแบบข้อมูลอัตโนมัติ , ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท, การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • แสดงผลด้วยรูปแบบอัตโนมัติ, การกำหนดกฎในการแสดงผล (Rule)
 • การจัดพิมพ์แผ่นงาน, การจัดพิมพ์เฉพาะส่วนที่กำหนด (Print Area)
 • Workshop : สร้างไฟล์คำนวณรายรับ รายจ่าย กำไขขาดทุน พร้อมแผนภูมิประกอบ

 • ส่วนที่ 4:   โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2019
 • รู้จักองค์ประกอบแผ่นงานนำเสนอ (Slide), แนวคิดการออกแบบให้น่าสนใจ, ปรับค่าเริ่มต้นสไลด์
 • ทดลองฉายสไสด์, กำหนดค่าตอนนำเสนองาน, ส่งออกจอภาพไปยังโปรเจ็ตเตอร์แบบต่างๆ
 • ปรับมุมมองนำเสนอ, กำหนดพื้นหลังแบต่างๆ, เปลี่ยนโครงร่างสี, เพิ่ม-ลบ-คัดลอก-ย้ายข้อมูล
 • ออกแบบด้วย Design Template, การเขียนบันทึกย่อ (Note), การใช้เครื่องมือวาดรูป
 • ใส่เอฟเฟ็กซ์ให้สไลด์แบบ Transitions, ปรับแต่งค่าให้มีความน่าสนใจ
 • ใส่เอฟเฟ็กซ์ให้วัตถุแบบ Animations, กำหนดทิศทางและลำดับของ Animations
 • การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ, การบันทึก (Record) งานพร้อมอัดเสียงบรรยาย
 • ใส่เสียงประกอบให้กับสไลด์, การใส่ไฟล์วีดีโอและกำหนดค่าแสดงผล
 • การพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เต็มหน้า (Fullpage), คู่มือ (Handout)
 • Workshop: สร้างงานใช้จริง พร้อมใส่ลูกเล่นแบบตั้งเวลาได้ และบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอทันที

    *  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

 

    ** เรียนจบคอร์สแล้วยังไม่คล่องแคล่ว เรียนซ้ำได้ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย

 


 

การยืนยันอบรม
 • หากได้รอบเรียนที่ต้องการแล้ว กรุณายืนยันวันเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งค่ะ
        สายด่วน: 086-409-1075 | Line ID: ITExcellent

 


Payment Method  

วิธีการชำระเงิน


กรณีในนามบริษัท
 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางอีเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

กรณีบุคคลธรรมดา
 • ชำระเป็นเงินสด สามารถเข้ามาชำระด้วยตนเองก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (โอนแล้วสามารถแจ้งทางไลน์หรือโทรมาแจ้งได้เลยค่ะ)

 

Highlights  

บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 

Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site