"C++ Developer"
รหัส IT506:   เขียนโปรแกรม C++ สำหรับผู้เริ่มต้น

ภาพรวมหลักสูตร

 

สำหรับผู้เริ่มต้น หรือนักเรียน-นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C++ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมในระดับสูงต่อไป ด้วยความสามารถของ C++ ที่ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming ซึ่งสร้างโปรแกรมอย่างมีหลักการ มีความรวดเร็ว และความสามารถสูง

 

โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่คำสั่งเบื้องต้น, รูปแบบคำสั่ง, ฟังก์ชั่นต่างๆ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ สอนเน้นการปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอน

 

 

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ C++ ได้คล่องแคล่ว
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 3 ธ.ค.3,10,17 ธ.ค 2566
เสาร์เสาร์ 18 พ.ค.18,25 พ.ค 1 มิ.ย 67
เสาร์เสาร์ 6 ก.ค.6,13,20 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ภาพรวมของ C++, เครื่องมือสำหรับพัฒนาภาษา C++
 • รู้จัก Microsoft Visual C++ 2013 Express Edition
 • รูปแบบวิธีการเขียน C++, หลักการทำงานของ Compiler
 • Assemblers, Interpreters, การเขียน Comment
 • ชนิดของข้อมูล, ชนิดตัวแปร, คำสั่งเบื้องต้น
 • การรับข้อมูล และแสดงค่าออกทางจอภาพ
 • การ Debug และ ตรวจสอบการทำงาน

 • ส่วนที่ 2
 • การแปลงชนิดของข้อมูล
 • โปรแกรมแบบ Structured Programming
 • คำสั่งเงื่อนไข Selection Structures (if, if/else, switch)
 • คำสั่งทำซ้ำๆ Loop Structures (while, do/while, for)
 • รู้จัก Operators แบบต่างๆ (เครื่องหมายต่างๆทางคณิตและตรรกะ)
 • การใช้ Header file
 • รู้จัก function, ประกาศ function การประกาศ Prototype
 • การส่งค่าไปใช้ใน function ด้วย Value และ Reference
 • รู้จัก Type promotions สำหรับ function Argument
 • ค่า Argument เริ่มต้น
 • ฟังก์ชั่นแบบ Inline function
 • ฟังก์ชั่นแบบ Recursive
 • เขียน function ที่มีชื่อเหมือนกันด้วยการ Overload

 • ส่วนที่ 3
 • เทคนิคการเขียนด้วยวิธี Divide and Conquer
 • ตัวแปรอาเรย์ (Array), ประกาศ และ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Array
 • array of characters (Null terminated strings)
 • Storage class และ scope of array variables
 • Array Argument แบบต่างๆ, เรียงลำดับข้อมูลและค้าหาข้อมูลใน Array
 • Array หลายมิติ
 • เรียกใช้ Enumeration Types
 • จัดการตัวอักษรในคอลโซลแอพพลิเคชั่น

 • ส่วนที่ 4
 • รู้จักวิธีการนำข้อมูลเข้า และ ออกด้วย I/O stream
 • ฟังก์ชั่น Input และ output (Iostream)
 • การอ่านและเขียนไฟล์ ในรูปแบบต่างๆ
 • ใช้งาน Text file และ Binary File
 • รู้จัก Class และ Object
 • เรียกใช้ function และ สมาชิกภายใน class
 • แยก Interface ออกมาเป็น Prototype

 

          *สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อไปศีกษาต่อ สามารถส่ง Lab ให้เตรียมการสอนล่วงหน้าได้

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site