ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Crystal Report XI"
รหัส IT303:   สร้างรายงานแบบมืออาชีพด้วย Crystal Report 11

ภาพรวมหลักสูตร

 

หลักสูตรการสร้างรายงานแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Microsoft Crystal Report XI เรียนรู้ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐาน การใช้ภาษาฟอร์มูล่า ฟังก์ชั่น ออบเจ็กต์ ฟิลด์ พร้อมติดต่อฐานข้อมูลได้ทุกระบบ เช่น Access, Oracle หรือ SQL Server พร้อมแบบฝึกหัดให้ทดลองทำอย่างเป็นขั้นตอน

 

โดยการสร้างรายงานที่ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง หรือเป็นตัวโปรแกรมพัฒนาร่วมกับ ภาษาโปรแกรมตัวอื่น เช่น VB.NET, C#.NET เป็นต้น

 

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรมรายงานใดๆมาก่อน
 • หากเคยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมาบ้าง จะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างรายงานในรูปแบบต่างๆในระดับสูงและใช้งานจริงได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
เสาร์เสาร์ 1 ก.พ.1, 8, 15 ก.พ. 63
อาทิตย์อาทิตย์ 22 มี.ค.22,29 มี.ค. 5 เม.ย 63
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 13 เม.ย.13, 14, 15 เม.ย. 63
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 20 เม.ย.20, 21, 22 เม.ย. 2563
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ทำความรู้จักกับ Crystal Reports 11
 • โครงสร้างหน้าจอ และ กำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม Crystal Reports
 • ใช้งาน Guidelines, จัด Layout รายงานเบื้องต้น
 • รู้จัก Section ต่างๆ, Report Header, Page Header, Detail, Report Footer, Page Footer
 • กำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Section ในรายงาน
 • กำหนดคุณสมบัติ Sections ด้วย Section Expert
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษ, กำหนดค่า Guide, Grid, Fonts ฯลฯ
 • แสดงรายการแบบ Sub Group
 • กรองข้อมูลที่ต้องการในรายงาน
 • เงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้ใน Select Expert
 • กรองข้อมูลที่ต้องการ ด้วย Select Expert

 • ส่วนที่ 2
 • จัดเรียง - จัดกลุ่ม - หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ข้อมูล
 • จัดเรียงข้อมูลในรายงาน, จัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน
 • กำหนดรูปแบบ ในการนำเสนอข้อมูล
 • ใช้งาน Template Expert
 • กำหนดรูปแบบการแสดงผลของฟิลด์
 • ใช้งาน Text Object, Line Object
 • ใส่รูปภาพในรายงาน
 • ใส่ Special Fields แบบอื่นๆ เช่น เลขหน้า, จำนวนหน้า, วันที่ ฯลฯ
 • ใช้งานข้อมูลจากหลายตาราง (Join Table)
 • ใช้งาน Database Expert
 • ติดต่อฐานข้อมูลแบบต่างๆ เช่น SQL Server, Access
 • ประเภทของการ Join ตาราง (Join Types)
 • รูปแบบของการ Join ตาราง (Linking Options)

 • ส่วนที่ 3
 • การใช้งานฟอร์มูลา (Formula), องค์ประกอบและไวยกรณ์ของ Formula
 • การใช้งานตัวแปรใน Formula
 • การใช้งาน Functions ใน Formula
 • การใช้งาน If - Then - Else ใน Formula
 • ใช้เงื่อนไขกำหนดรูปแบบในรายงาน
 • ใช้งาน Highlighting Expert
 • ใช้เงื่อนไขกำหนดรูปแบบของฟิลด์
 • ใช้งาน Alerts ในรายงาน
 • นำเสนอข้อมูลในรายงานด้วยกราฟ, ประเภทของกราฟ
 • การใช้งาน Chart Expert
 • การปรับแต่งกราฟในรายงาน
 • การ Export ข้อมูลในรายงาน
 • รูปแบบของผลลัพธ์ที่สามารถ Export ได้

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site