"Crystal Report 2016"
รหัส IT303:   สร้างรายงานแบบมืออาชีพด้วย Crystal Report 2016

ภาพรวมหลักสูตร

 

หลักสูตรการสร้างรายงานแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Microsoft Crystal Report 2016 เรียนรู้ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐาน, องค์ประกอบทั้งหมด, การใช้เครื่องมือ Expert ทุกประเภท, การใช้ภาษาฟอร์มูล่า, ฟังก์ชัน, ฟีลด์พิเศษต่างๆ ด้วยการทำงานกับฐานข้อมูลยอดนิยมอย่าง Microsoft SQL Server หรือใช้ร่วมกับฐานข้อมูลได้ทุกระบบ เช่น Access, Oracle หรือ MySQL

 

โดยการสร้างรายงานในหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริง ด้วยแบบฝึกหัดที่หลายหลาย เช่น Select Expert, Group Expert, Section Expert ฯลฯ พร้อมรายงานระดับสูงขึ้น เช่น การสร้าง Chart, Parameter Report, การสร้าง Sub Report เป็นต้น

 

* สามารถระบรุ่นที่ต้องการได้โดยแจ้งล่วงหน้า เช่น XI, 2013, 2016

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรมรายงานใดๆมาก่อน
 • หากเคยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมาบ้าง จะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างรายงานในรูปแบบต่างๆในระดับสูง และใช้งานจริงได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
เสาร์เสาร์ 11 พ.ค.11,18,25 พ.ค 2567
อังคาร, พุธ, พฤหัสอังคาร 4 มิ.ย.4,5,6 พ.ค 2567
เสาร์เสาร์ 22 มิ.ย.22,29 มิ.ย 6 ก.ค 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 8 ก.ค.8,9,10 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1

 • ทำความรู้จักกับ Crystal Reports 2016
 • โครงสร้างหน้าจอ และ กำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม Crystal Reports
 • ใช้งาน Guidelines, จัด Layout รายงานเบื้องต้น
 • รู้จัก Section ต่างๆ, Report Header, Page Header, Detail, Report Footer, Page Footer
 • กำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Section ในรายงาน
 • กำหนดคุณสมบัติ Sections ด้วย Section Expert
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษ, กำหนดค่า Guide, Grid, Fonts ฯลฯ
 • ใส่ Special Fields แบบต่าง ๆ เช่น เลขหน้า, จำนวนหน้า, วันที่ ฯลฯ
 • กรองข้อมูลที่ต้องการในรายงาน
 • เงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้ใน Select Expert
 • กรองข้อมูลที่ต้องการ ด้วย Select Expert

 • ส่วนที่ 2

 • จัดเรียง - จัดกลุ่ม - หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ข้อมูล
 • จัดเรียงข้อมูลในรายงาน, จัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน
 • กำหนดรูปแบบ ในการนำเสนอข้อมูล
 • ใช้งาน Template Expert
 • กำหนดรูปแบบการแสดงผลของฟิลด์
 • ใช้งาน Text Object, Line Object
 • ใส่รูปภาพในรายงานแบบ Dynamic Picture
 • ใช้งาน Highlighting Expert ปรับแต่งการแสดงผล
 • ใช้งานข้อมูลจากหลายตาราง (Join Table)
 • ใช้งาน Database Expert
 • ติดต่อฐานข้อมูลแบบต่างๆ เช่น SQL Server, Access
 • ประเภทของการ Join ตาราง (Join Types)
 • รูปแบบของการ Join ตาราง (Linking Options)
 • แสดงรายการแบบ Sub Group

 • ส่วนที่ 3

 • การใช้งานฟอร์มูลา (Formula), องค์ประกอบและไวยกรณ์ของ Formula
 • การใช้งานตัวแปรใน Formula
 • การใช้งาน Functions ใน Formula
 • การใช้งาน If - Then - Else ใน Formula
 • ใช้เงื่อนไขกำหนดรูปแบบในรายงานด้วย Parameter Fields
 • ใช้เงื่อนไขกำหนดรูปแบบของฟิลด์
 • ใช้งาน Alerts ในรายงาน
 • แสดงผลในรูปแบบ Barcode
 • นำเสนอข้อมูลในรายงานด้วยกราฟ, ประเภทของกราฟ, Chart Expert
 • การใช้งาน Sub Report แสดงหลายข้อมูลในกระดาษแผ่นเดียว
 • การ Export ข้อมูลในรายงาน
 • รูปแบบของผลลัพธ์ที่สามารถ Export ได้

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site