"Microsoft Excel 365 for Beginners"
รหัส IT109:   การใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน ระดับเริ่มต้น

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Excel VBA โปรแกรมคำนวณในสำนักงานยอดนิยม Microsoft Excel  โดยสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงได้

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในรูปแบบ Workshop ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน เทคนิคการใช้งาน ช่วยปรับพื้นฐานให้คุณเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลง่ายขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น การติดตามข้อมูล การใส่สูตรคำนวณ ใส่ฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้
โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

 

หมายเหตุ :
*     เลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2016, 2019 หรือ 365 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-สอนนอกสถานที่ (On-Site) สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคาอบรม
 • 4,500 บาท  อบรมทั้งหมด 2 วัน  
  (รวม 12 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ผู้เรียนต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Microsoft Office มาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถใช้งาน Excel ในงานคำนวณต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้งในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 2 วัน)
พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 16 มี.ค.16,17 มี.ค 66
เสาร์เสาร์ 18 มี.ค.18,25 มี.ค 66
ศุกร์, เสาร์ศุกร์ 28 ก.ค.28,29 ก.ค 66
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จักโปรแกรม Excel และความสามารถของ Excel 365
 • การสร้างงาน, กำหนดแผ่นงาน
 • การปรับแถว–คอลัมน์
 • การคัดลอกข้อมูล
 • การปรับขนาดเซลล์ , การตีกรอบ Border แบบต่างๆ
 • การจัดการสี และข้อความ
 • การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ
 • การแทนค่าเซลล์และการคำนวณเบื้องต้น
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator)
 • ทดลองคำสั่งทางคณิตศาสตร์ เช่น + - * / %
 • การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน

 • ส่วนที่ 2
 • การหาผลรวมอัตโนมัติ
 • การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ Sum, Avg, Count, Max, Min
 • การทำงานกับวันที่ datetime
 • สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ
 • สร้างแผนภูมิแบบเบื้องต้น
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ
 • ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ, สร้างแผนภูมิ
 • จัดรูปแบบแสดงผลด้วย Conditional Formatting
 • เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), =!, “ ”, ^, & ฯลฯ
 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น if , And, Or
 • ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรเช่น Trim(), Upper(), Left(), BahtText()
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Break, Print Range, สั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ
 • Workshop: สร้างระบบบัญชี ยอดซื้อ ยอดขายของบริษัทหนึ่ง ๆ อย่างง่ายๆ

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

การยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site