"Java OOP Developer"
รหัส IT502:   เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Java OOP สำหรับผู้เริ่มต้น

ภาพรวมหลักสูตร

เริ่มต้นศึกษา Java ด้วยหลักการเขียนแบบ OOP (Object-Oriented Programming) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java และใช้ต่อยอดต่อไปในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Java Servlet, Java Appet, JSP, J2SE, J2EE, J2ME หรือใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Java Framework, JBoss, NetBean เป็นต้น ท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีจะต้องผ่านหลักสูตรนี้ไปก่อน

 

ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐาน โครงสร้างภาษา เรียนรู้คำสั่งตั้งแต่เบื้องต้นถึงระดับสูง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในหลักสูตรจะเน้นการสร้างงานแบบปฏิบัติการ Workshop มีการจำลองโปรเจ็คขนาดเล็กให้ผู้เรียนได้ทำจริง ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาเป็นระบบต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

ราคาอบรม
 • 8,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ Java ได้คล่องแคล่ว สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • เข้าใจอย่างลึกซื้งของหลักการ OOP (Object-Oriented Programming)
 • สามารถใช้ Java ทำงานกับฐานข้อมูล SQLite ได้
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
เสาร์, อาทิตย์เสาร์ 20 ม.ค.20,21,27,28 ม.ค 2567
เสาร์เสาร์ 20 ม.ค.20, 27 ม.ค 3 ก.พ. 2567
เสาร์เสาร์ 6 ก.ค.6,7,13,14 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ทำไม Java ถึงนิยมและความสามารถสูงที่สุด
 • รู้จักโปรแกรมเขียน Java, สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม
 • สร้างโปรแกรมแรก, คำสั่งเบื้องต้น
 • โครงสร้างภาษาและคำสั่งของ Java
 • โครงสร้างระบบ Object, โครงสร้างโค้ด
 • ชนิดตัวแปรและชนิดข้อมูล
 • ทดสอบตัวแปรประเภทต่างๆ

 • ส่วนที่ 2
 • การคำนวณตัวเลข
 • ใช้งาน Operator ต่างๆ
 • สร้างโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้อย่างง่าย
 • เรียนรู้และออกแบบการทำงานแบบ OOP
 • คำสั่งเงื่อนไข if, การใช้ else และ elseif
 • คำสั่ง switch case
 • คำสั่งช่วยทำซ้ำด้วย for
 • การใช้ for แบบซับซ้อน ,การใช้ for in
 • คำสั่งช่วยทำซ้ำด้วย while
 • ข้อแตกต่างของ while กับ do-while

 • ส่วนที่ 3
 • String และ StringBuffer class
 • ข้อมูลชนิด array แบบต่างๆ
 • ความสามารถระดับ Class ต่างๆ
 • ตัวแปรแบบ static ใน class
 • รู้จัก Function, การผ่านค่าให้กับ function
 • การสร้าง Method, โครงสร้าง Method
 • การรับ-ส่งค่าใน Method

 • ส่วนที่ 4
 • การใช้ exception (try, catch และ throws)
 • ทดลองสร้างหน้าจอโปรแกรมแบบ GUI เบื้องต้น (Java Swing)
 • สร้างหน้าจอคำนวณตัวเลข, คำนวนเงิน และการแสดงผลแบบต่าง ๆ
 • ส่วนเสริมรู้จักกับ I/O Stream
 • การอ่านเขียนไฟล์
 • เชื่อมต่อจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (SQLite)

 

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site