"Microsoft Office 2019 Intermediate to Advanced"
รหัส IT102:   โปรแกรมออฟฟิต Word, Excel, PowerPoint ระดับกลางถึงระดับสูง

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Office ระดับสูง "หลักสูตรคุ้มสุดๆกับการต่อยอดความรู้ Word, Excel, PowerPoint ในระดับกลางถึงสูง"   หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office ได้บ้างแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในระดับสูงขึ้นไปอีก    ภายในหลักสูตรประกอบด้วย


Word --> การจัดหน้าเอกสารอย่างมืออาชีพ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการกับงานเอกสาร การใช้ และอีกหลาย ๆ อย่างที่คุณยังไม่รู้และมองข้ามมันไป
Excel --> การใช้คำสั่งที่ซับซ้อนขึ้น VLookup, รู้จัก Macro, PivotTable, PivotChar
PowerPoint --> สร้างสีสันมากขึ้นด้วยการ แทรกภาพที่มี Animation, ไฟล์เสียงประกอบ, ไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์มัลติมีเดีย flash ทุกรูปแบบ

โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

 

หมายเหตุ :
*     เลือกเรียนเวอร์ชั่น 2013, 2016 หรือ 2019 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-สอนนอกสถานที่ (On-Site) สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคาอบรม
 • 6,500 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • เคยใช้งาน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint มาบ้าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถทำงานในระดับที่สูงขึ้น, ใช้งานคำสั่งที่ซับซ้อนได้, ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆได้ครบถ้วนมากขึ้น
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 13 มี.ค.13, 14, 15 มี.ค. 66
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 24 เม.ย.24,25,26 เม.ย 66
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 3 พ.ค.3, 4, 5 พ.ค. 66
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1 : Word 2019
 • การใช้ แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่างๆ
 • การใส่ใบปะหน้า ( Cover page )
 • การใช้คำสั่งการวางแบบพิเศษ Paste Special ในรูปแบบต่างๆ
 • การแบ่งเอกสารด้วย Break และ Section
 • เทคนิคการแบ่งคอลัมน์เป็น 2 ส่วนในหน้าเดียว
 • เทคนิคการสลับหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน
 • เทคนิคการสร้างและจัดการแผนภูมิ (Chart) ในระดับสูง
 • การสร้างและจัดการกับกราฟิก SmartArt
 • การใส่ลายน้ำ (Watermark)
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่คีย์บอร์ดชอบสลับเปลี่ยนภาษา เองแบบ อัตโนมัติ
 • สร้างและการจัดตกแต่งชุดรูปแบบ (Styles and Formatting)
 • รู้จักกับวิธีการจัดลำดับเนื้อหาในเอกสาร ด้วยมุมมองแบบ Outline
 • การแบ่งเอกสารที่ยาวมากๆออกเป็นสัดส่วน หรือแยกเป็นเอกสารย่อยด้วย Master Document
 • การใช้ลายเซ็นดิจิตอล การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ และการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย
 • การสร้าง Forms โดยใช้ Word เช่น การใช้เครื่องมือ Dropdown, Option Button ต่างๆ
 • การจ่าหน้า ซองจดหมายด้วย Envelopes
 • การสร้างและจัดการ Label ติดซองจดหมาย
 • การสร้าง จดหมายเวียน (Mail Merge) อย่างง่าย ๆ
 • การใช้ ที่คั่น (Bookmark) และการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นบนเอกสาร (Cross-reference)
 • การสร้างข้อความอ้างอิงเชิงอรรถ และข้อความอ้างอิงท้ายเอกสาร (Footnotes and Endnotes)
 • การสร้าง สารบัญ และดัชนี (Table of Contents and Index) อัตโนมัติ
 • การตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสาร (Track Changes)
 • การบันทึกเอกสารเป็น ฟอร์แมต PDF

 • ส่วนที่ 2 : PowerPoint 2019
 • กำหนดพื้นหลังให้กับภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ
 • กำหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับออฟเจ็กต์ ขณะนำเสนอ
 • การตั้งค่าการกระทำต่างๆ ใส่ลักษณะพิเศษ ( โดยละเอียด* )
 • การสร้างและจัดการกับวิธีการอนิเมชั่นแยกชิ้นส่วนของ กราฟิก SmartArt
 • การใส่เสียงต่างๆ ให้กับรูปภาพ ( Sound Effect )
 • การใส่เสียงเพลงประกอบคลอไปกับสไลด์หน้าต่างๆ
 • การใส่เสียงและคลิปภาพยนต์โดยเป็นออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ ด้วยรูปแบบต่างๆ
 • การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf )
 • การสร้าง Presentation ที่เป็นภาพอย่างรวดเร็ว ด้วยคำสั่งอัลบั้มรูป ( Photo Album )
 • สร้างการเชื่อมโยง ( Hyperlink ) ขั้นสูงและการสร้างปุ่มควบคุม ( Action )
 • การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, ใช้งานต้นแบบภาพนิ่ง ( Master) ต่างๆ
  เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master
 • จัดรูปแบบของทุกสไลด์ด้วย ColorScheme
 • การนำเสนอภาพนิ่ง การปรับตั้งค่าการนำเสนอต่างๆ, ทดลองจับเวลาการนำเสนอ
 • การเปลี่ยนภาพนิ่งในระหว่างงานนำเสนอ ด้วยรูปแบบต่างๆ
 • การกำหนดให้แสดงบางสไลด์เท่านั้นด้วยคำสั่ง Custom Show
 • เทคนิคการควบคุมการฉาย Presentation เช่น การกระโดดข้ามบางสไลด์ไปอย่างรวดเร็ว
  เพื่อให้จบทันกับเวลา โดยผู้ชมไม่ทราบเลยว่าได้ข้ามบางสไลด์ไป
 • เทคนิคการสลับการบรรยายระหว่าง PowerPoint กับโปรแกรม Excel พร้อมกัน ได้ทันที
 • เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงเมื่อมีรูปภาพเป็นจำนวนมาก
 • การบันทึกสไลด์งานเป็นภาพกราฟิก ( Save as Metafile )
 • ทดลอง print งานนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การใช้มุมมองของผู้นำเสนอ แบบสองจอภาพ สำหรับผู้บรรยาย และผู้ฟัง
 • Copy ไฟล์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน ,การนำ Font ที่เครื่องอื่นไม่มีให้สามารถแสดงได้

 • ส่วนที่ 3 : Excel 2019
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วย เครื่องหมาย String($)
 • ซ่อนหรือแสดงเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต, ป้องกันเฉพาะเซลและเวิร์กชีตหนึ่งๆ
 • ป้องกันเวิร์กบุ๊ค (Protect Workbook), สร้างไฟล์สำรองและใส่รหัสผ่านให้ไฟล์เวิร์กบุ๊ค
 • ทำความรู้จัก และทดลองการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • Format Cells ตัวเลข วันที่ เวลา ให้ตรงตามต้องการ
 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort)
 • วิธีการตรวจสอบและป้องกันจัดการความถูกต้องข้อมูล ด้วยคำสั่ง (Data Validation)
 • โดยการสร้างเงื่อนไขในการรับข้อมูลในเซล เช่น เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ป้อนใช้เฉพาะค่าตัวเลข เท่านั้น
 • เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการด้วยคำสั่ง AutoFilter และการใช้ Advanced Filter
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
 • เริ่มสร้าง PivotTable จัดการกับ PivotTable
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น if , And, Or, Sumif
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, indirect
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ และตัวเลข
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site