ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"SQL Server 2016"
รหัส IT301:   จัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2016

ภาพรวมหลักสูตร


หลักสูตรจัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ ให้ผู้เรียนได้ใช้งานโปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับองค์กรต่างๆทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานได้ตั้งแต่ฐานข้อมูลขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

 

สอนให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้ แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ และการจัดการระดับสูง เช่น สร้าง View, Stored Procedure, Trigger, User Defined Function

 

(สามารถเลือกเรียน SQL Server เวอร์ชั่นที่ต้องการได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจโครงสร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมออกแบบให้ตรงกับงานได้ทันที
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆในระดับสูง และเขียนคำสั่งคิวรี่ (Query) ได้หลากหลายรูปแบบ
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 15 ธ.ค.15, 22 ธ.ค. 62 5 ม.ค 63
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 18 ธ.ค.18, 19, 20 ธ.ค. 62
จันทร์, อังคารศุกร์ 20 ธ.ค.20, 23, 24 ธ.ค. 62
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 23 ธ.ค.23, 24, 25 ธ.ค. 62
เสาร์เสาร์ 11 ม.ค.11,18,25 ม.ค 63
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • การใช้งาน Microsoft SQL Server 2016 เบื้องต้น
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • กำหนดรหัส และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • เซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน

 • ส่วนที่ 2
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • จัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • คำสั่งคิวรี่ SELECT ในรูปแบบต่าง, คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG
 • คำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format
 • การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
 • เรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY, GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งคิวรี่ INSERT, UPDATE, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • ประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง
 • การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language)
 • คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น

 • ส่วนที่ 3
 • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • การจัดการ View
 • การจัดการ Stored Procedure
 • การจัดการ User Defined Function
 • การจัดการ Trigger

 

      Workshop: ทดลองสร้างฐานข้อมูลองค์กรขนาดเล็ก เพื่อทดลองใช้งานคำสั่งระดับสูงอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site