"SQL Server 2022"
รหัส IT301:   จัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2022

ภาพรวมหลักสูตร


หลักสูตรจัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ ให้ผู้เรียนได้ใช้งานโปรแกรม Microsoft SQL Server 2022 ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับองค์กรต่างๆทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานได้ตั้งแต่ฐานข้อมูลขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

 

สอนให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้ แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ และการจัดการระดับสูง เช่น สร้าง View, Stored Procedure, Trigger, User Defined Function

 

(สามารถเลือกเรียน SQL Server เวอร์ชั่นที่ต้องการได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจโครงสร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมออกแบบให้ตรงกับงานได้ทันที
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft SQL Server ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆในระดับสูง และเขียนคำสั่งคิวรี่ (Query) ได้หลากหลายรูปแบบ
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
เสาร์, อาทิตย์เสาร์ 18 พ.ค.18,25,26 พ.ค 2567
เสาร์เสาร์ 15 มิ.ย.15,22,29 มิ.ย 2567
เสาร์พุธ 19 มิ.ย.22,29 มิ.ย 6 ก.ค 2567
เสาร์เสาร์ 22 มิ.ย.22,29 มิ.ย 6 ก.ค 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 8 ก.ค.8,9,10 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ทบทวน Database Concept สำหรับมือใหม่, ประเภทฐานข้อมูล, รู้จัก Relational Database
 • ภาษา SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร, ทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • การใช้งาน Microsoft SQL Server Management Studio
 • การเข้าสู่ระบบในรูปแบบต่าง ๆ Window and SQL Server Authentication
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • เซตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client, ตั้งค่ารองรับภาษาไทยให้สมบูรณ์
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น ขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน
 • รู้จัก Data Type โดยละเอียด
 • เช่น Int, Char, Varchar, Decimal, Datetime, Varbinary, Money etc.
 • สร้างแฟ้มข้อมูลแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น
 • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยการทำ Normalization

 • ส่วนที่ 2
 • การใช้งาน Constraints
 • รู้จัก Database Diagram, ประโยชน์ของ Database Diagram ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนคำสั่งภาษา SQL Query เบื้องต้น
 • คำสั่งคิวรี่ SELECT ในรูปแบบต่าง, คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG
 • เรียงลำดับข้อมูลด้วย WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งทางวันที่เช่น Date(), Datediff(), Datepart(), format(), convert() etc.
 • การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
 • คำสั่งคิวรี่ INSERT, UPDATE, DELETE
 • ประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง
 • If…else, Case…End, Union, Intersect, Except, Ranking Function etc.
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language)
 • คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง

 • ส่วนที่ 3
 • การใช้งาน Login, สร้างผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ
 • กำหนดสิทธิ์ในเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • การใช้งาน Query Designer
 • การใช้งาน Views
 • การจัดการ Index, Statistics Time
 • การจัดการ Stored Procedure
 • การจัดการ User Defined Function
 • การจัดการ Trigger
 • การ Backup/Restore สำรองข้อมูล, Attach/Detach
 • การ Import/Export ข้อมูลร่วมกับ Excel

 

      Workshop: ทดลองสร้างฐานข้อมูลองค์กรขนาดเล็ก เพื่อทดลองใช้งานคำสั่งระดับสูงอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site