"XML for Web Services"
รหัส IT403:   พัฒนา Web Services ด้วยภาษา XML

ภาพรวมหลักสูตร

XML ซึ่งเป็นภาษา Text based ที่กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นประโยชน์ของ Web Services เป็นหลักถูกสร้างมาเพื่อต้องการรวบรวมรายละเอียดโครงสร้างภาษาที่ต่างกัน, รูปแบบข้อมูลที่ต่างกัน จากแอพพลิเคชั่นที่ต่างกัน ให้เข้าสู่มาสู่มาตรฐานเดียวกัน และรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้

 

เราสามารถทดลองให้ดึงค่าจาก Web Services เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ HTML

 

ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐาน โครงสร้างภาษา ฟังก์ชั่นต่างๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้อย่างแน่นอน

 

ราคาอบรม
 • 7,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจส่วนประกอบต่างๆของ Web Services
 • สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในเอกสาร XML ได้
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ XML ได้คล่องแคล่ว นำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์เสาร์ 7 ส.ค.7, 14, 21 ส.ค. 64
เสาร์เสาร์ 12 พ.ย.12,19,26 พ.ย 2565
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • Introduction to XML
 • XML Schema Definition Language (XSD)
 • Markup Language
 • Tag and Elements
 • root, child, subchild, parent
 • attributes
 • Namespaces
 • XML with CSS
 • CSS Introduction

 • ส่วนที่ 2
 • Document Type Definition (DTD)
 • DTD Element
 • DTD Attribute
 • DTD Entity
 • Variable Definition
 • Functions
 • HTTP & XML

 • ส่วนที่ 3
 • Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)
 • xsl:template, xsl:value-of, xsl:for-each, xsl:if, xsl:sort
 • DOM (Programming for XML)
 • Javascript Introduction for DOM
 • XMLHttpRequest, xhttp.open(), xhttp.send()
 • DOM Node Concept
 • Introduction to Web Services
 • Web Service VS Web application

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site