• อบรมนอกสถานที่ in-house, on-site training
  • บริการสอนนอกสถานที่ทั่วประเทศ
  • สอนคอมพิวเตอร์ปฏิบัติจริง
  • ทั้งภาครัฐและเอกชน ไว้วางใจ

ศูนย์อบรมไอทีเอคซะเล้นท์   ( IT Excellent )

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม และ กราฟฟิก           ไอทีเอคซะเล้นท์ ขอกล่าวสวัสดีทุกท่าน และขอขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  ศูนย์อบรมของเรามีหลักสูตรมากมายที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน สำหรับบุคคล และหน่วยงานที่ชื่นชอบการเรียนรู้ และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ     หลักสูตรทั้้งหมดของเราได้ออกแบบมาอย่างดี เนื้อหากระชับ + เวลาเรียนเหมาะสม + ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า   พร้อมอัปเดตหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

            ไอทีเอคซะเล้นท์ มีการจัดโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอ เช่น "เรียนเป็นคู่ลด 20%", "เรียนกลุ่มใหญ่ราคาเหมาจ่าย" เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรา   อีกทั้งยังมีบริการส่งวิทยากรไปอบรมถึงที่บริษัท หรือหน่วยงาน (in-house/ on-site training) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมอบรมจำนวนมากราคาพิเศษ ! โดยสามารถโทรติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาได้ทันที

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

 

HTML5 CSS3 PHP8 MySQL Photoshop

 

Training Courses  

หลักสูตรอบรมทั้งหมด


            หลักสูตรอบรมมีทั้ง ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Windows 10, โปรแกรมสำนักงาน Word/ Excel/ PowerPoint | ออกแบบกราฟิกและตัดต่อวีดีโอ Photoshop, Illustrator, PremierePro, After Effect | การเขียนโปรแกรมด้วย Python, VB.NET, C#.NET, C++, C#, Java OOP | พัฒนาเว็บแอฟด้วย HTML5, CSS, JavaScript, PHP, Java, CSS, Ajax, jQuery, BootStrap, ASP.NET | ระบบฐานข้อมูล SQL Server, Oracle, MySQL, Access | เขียนโปรแกรมกับฮาร์ดแวร์ Microcontroller หรือ ออกแบบ 3D CAD/CAM เช่น AutoCAD, Catia, Solidworks และอื่นๆอีกมากมาย

กรณีมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน หรือต้องการปรับตามความต้องการ สามารถโทรศัพท์แจ้งและพูดคุยได้ทุกกรณีครับ

Microsoft Office and Business Application
คอมฯเบื้องต้น Windows + Word, Excel, PPT
โปรแกรม Word, Excel, PPT ระดับกลางถึงสูง
Excel ขั้นพื้นฐาน ระดับเริ่มต้น
Excel ระดับกลาง ถึง ระดับสูง
ใช้งาน Excel ระดับสูงด้วย VBA & Macro
PowerPoint ระดับกลาง ถึง สูง
linebreak
Graphic and Creative Design
ออกแบบเว็ปไซต์ด้วย DreamWeaver
ออกแบบกราฟิกด้วย Photoshop + Illustrator
ตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro + After Effect
linebreak
Database and Report Application
จัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server
สร้างรายงานสำเร็จด้วย Crystal Report 2016
Access ระดับกลาง ถึง ระดับสูง
จัดการฐานข้อมูลด้วย Oracle 19c
พัฒนา Oracle ระดับสูงด้วย PL/SQL
linebreak
Web Programming
สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย PHP & MySQL
สร้างเว็บโปรแกรมด้วย ASP.NET (ภาษา VB)
สร้างเว็ปด้วย HTML5+CSS3+JavaScript
PHP เทคนิคและฟังก์ชั่นระดับสูง
สร้างเว็บโปรแกรมด้วย ASP.NET (ภาษา C#)
พัฒนา Web Service ด้วยภาษา XML
สร้างเว็บขั้นเทพให้เว็บด้วย jQuery
สร้างเว็บแอปด้วย ASP.NET MVC Framework
สร้างเว็บขั้นเทพด้วย Bootstrap 5
สร้างเว็บร้านค้าด้วย ASP
linebreak
Window and Mobile Programming
พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic.NET 2022
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Java OOP
พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual C#.NET 2022
พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 6.0
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++
เขียนโปรแกรมติดต่อ Hardware ด้วย Arduino
พัฒนาโปรแกรมสู่อนาคตด้วยภาษา Python
พัฒนาโปรแกรมด้วยบอร์ด ESP32 Microcontroller
linebreak
3D for Animation, Product and Structure Designing
ออกแบบโครงสร้างด้วย AutoCAD - 2D/3D
ออกแบบวัตถุและงาน 3D ด้วย SolidWorks
ออกแบบงานวิศวกรรมด้วย CATIA V5
สร้างงานด้วย CATIA V5 ระดับสูง
ออกแบบกราฟิก 3 มิติขั้นสูงด้วย 3Ds MAX 2023
linebreak
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง

 

Highlights  

บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต


บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 018บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 053บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 051บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 031บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 029บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 065บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 034บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 020บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 009บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 067บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 004บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 052บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 071บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 003บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 040บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 023บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 056บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 007บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 057บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 019บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 070บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 038บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 025บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 014บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 042บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 033บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 022บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 013บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 011บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 074บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 039บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 027บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 015บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 005บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 080บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 061บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 072บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 024บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 066บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 077บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 078บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 068บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 021บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 075บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 017

 

Highlights  

บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ (On-Site)


บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 042บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 024บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 035บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 018บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 002บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 006บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 013บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 008บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 034บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 030บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 041บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 004บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 043บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 026บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 028บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 005บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 039บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 019บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 012บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 037บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 009บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 032บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 025บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 010บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 044บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 038บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 016บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 020บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 014บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 031บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 007บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 021บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 040บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 022บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 027บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 015บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 001บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 017บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 033บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 029บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 036บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 003บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 011บรรยากาศอบรมนอกสถานที่ 023

 

Testimonials  

คำนิยมจากผู้เรียนล่าสุดคำนิยมจากผู้เรียน
"อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องที่สอนมาก และยังสามารถถ่ายทอดไปยัง ผู้เรียนได้เป็นระบบดี ทำให้เข้าใจได้ง่าย ผมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนมาไปใช้งานได้จริง"

คุณกนกพนธ์    ประกอบธุรกิจส่วนตัว
คำนิยมจากผู้เรียน
"ผมมีโปรเจคงานที่เกี่ยบกับระบบฐานข้อมูลและยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้ จึงได้มาเรียนที่นี่ หลักสูตรตรงกับการนำไปใช้จริง ครอบคลุมกับงานที่จะทำ เรียนแล้วเข้าใจง่าย ได้ตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ภาพรวมที่ได้เรียนถือว่าดีมาก"

คุณเบียร์    บริษัท อีพีซีเอ็ม เคมีคอล จำกัด
คำนิยมจากผู้เรียน
"จริงๆมาเรียนไม่ได้จะไปเขียนโปรแกรมเอง ต้องการเรียนรู้เพื่อไปสั่งลูกน้องอีกที แต่พอเรียนเองแล้วเข้าใจได้ง่ายดีครับ ทำให้รู้ว่าการเขียนโปรแกรมไม่ยากอย่างที่คิด และเราก็เห็นภาพรวมของงาน ทำให้ไปสั่งลูกน้องต่อได้"

คุณศตพรรษ     บริษัท แคนอนเทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด
คำนิยมจากผู้เรียน
"ภาพรวมถือว่าไม่ผิดหวังกับการตัดสินใจเรียน แม้จะเป็นการใช้บริการครั้งแรก ได้รับความรู้ตรงกับที่คาดหมาย และความรู้เพิ่มเติมอื่นๆอีกด้วย "

คุณสุภัชฌา    บริษัท วัฒนาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด

 

Q & A

ถาม-ตอบ / คำถามที่พบบ่อย


Q :   ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้หรือไม่
A :   สามารถออกใบเสร็จ และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ค่ะ และหัก ณ.ที่จ่าย 3% ได้ตามปกติค่ะ หากบริษัท/องค์กรของผู้เรียนต้องการเอกสารใดๆเพิ่มเติม  ก็สามารถแจ้งขอได้ทันทีค่ะ
Q :   คอนเฟิร์มเรียนต้องทำอย่างไร
A :   ควรมีการยืนยันวันเริ่มเรียนกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเสียก่อน แล้วผู้เรียนต้องทำเรื่องชำระเงินก่อนวันเริ่มเรียน 5-7 วันค่ะ  (หรือลูกค้าบุคคลสามารถมัดจำบางส่วนแล้วมาชำระที่เหลือวันเรียนได้ค่ะ)
Q :   เอาโน้ตบุ๊คมาเรียนได้ไหม
A :   ยินดีให้นำโน้ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้เรียนได้ค่ะ เพราะผู้เรียนใช้เครื่องตัวเองจะได้ประโยชน์ที่สุด ทั้งการติดตั้งโปรแกรมที่สมบูรณ์  ลองปฏิบัติจริงในเครื่องตัวเอง และนำกลับทดลองทำต่อที่บ้านได้ค่ะ
Q :   เรียนแล้วยังไม่เข้าใจทำไงดี
A :   สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี ภายใน 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
Q :  หากขาดเรียนบางวัน เรียนไม่ทัน จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
A :  กรณีขาดเรียน แล้วท่านอื่นเรียนกันไปแล้ว สามารถชดเชยวันเรียนได้ค่ะ โดยมาเรียนกับรอบอื่นที่เปิดได้เลย เพราะสามารถ "เรียนซ้ำได้ฟรี" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 2 ปีค่ะ
Q :  ไปเรียนที่ไหน สถานที่หายากไหม
A :  ไอทีเอคซะเล้นท์ ตั้งอยู่ที่รังสิต อยู่ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีรถประจำทางและรถตู้หลายสายผ่านค่ะ   หรือตามที่ทางเราสามารถแชร์ Location ให้ได้เลยค่ะ หากเดินทางด้วยรถส่วนตัว ก็วิ่งเส้นวิภาวดีมาถึงฟิวเจอร์เลี้ยวซ้ายถึงเลยค่ะ จอดรถหน้าห้องเรียนได้เลย จอดฟรีตลอดวัน   (แผนที่ด้านล่างเลยค่ะ)
อ่านทั้งหมด

 

สถานที่อบรม  


ศูนย์อบรมตั้งอยู่ "รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตร จากห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ไอทีเอคซะเล้นท์
315/184 อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

 

Map 

แผนที่ตั้ง


แผนที่ตั้ง IT Excellent